Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl

Het rapport 'Tussenrapport keurmerken voor het verduurzamen van woningen' inventariseert bestaande keurmerken voor aanbieders van verduurzamingsmaatregelen voor woningen. Het rapport 'Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl' geeft hieraan een vervolg met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het borgen en inzichtelijk maken van kwaliteit van aanbieders op een platform door middel van onder andere keurmerken. Voor het platform www.verbeterjehuis.nl, dat erop is gericht woningeigenaren te helpen en ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, zullen de inzichten uit deze rapportages worden benut.