Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen (VPVB) - fase I en II

Rapport over welke impact bedrijventerreinen hebben in de energietransitie en op welke manier het mogelijk is om de verduurzaming op bedrijventerreinen te versnellen. Dit rapport beschrijft de knelpunten die in de praktijk ervaren worden en schetst een landelijke programmatische aanpak om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen.

Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen (VPVB) - fase I en II (PDF | 54 pagina's | 1,1 MB)