Documenten actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds naar 2019

Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds van 2017 naar 2019. Het belangrijkste doel van de actualisatie is om te bezien of het voorstel voor het nieuwe verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd goed volgt. De actualisatie geeft geen aanleiding om het voorgestelde verdeelvoorstel voor de verdeling van de middelen in het gemeentefonds te herzien. Het hieronder opgenomen rekenbestand geeft inzicht in de achterliggende berekening van de voorlopige effecten van het verdeelvoorstel op basis van peiljaar 2019.

Brief aan ROB actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds naar 2019 (PDF | 2 pagina's | 146 kB)