Evaluatie omzetdrempels zorg

Onderzoeksbureau AEF heeft een evaluatie uitgevoerd naar nut en noodzaak van het per algemene maatregel van bestuur verruimde 'toepassingsbereik van het concentratietoezicht door de Autoriteit Consument & Markt op ondernemingen die zorg verlenen'. De conclusie is dat de verlaagde omzetdrempels ook in de komende periode nodig zijn om de belangen van patiënten en verzekerden adequaat te beschermen. Inhoudelijk wordt hierop teruggekomen zodra er een nieuw kabinet is.

Evaluatie omzetdrempels zorg (PDF | 51 pagina's | 981 kB)