Monitor tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van online scholing: Rapportage eerste peiling

Het doel van dit monitoronderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin het subsidieontvangers lukt om voldoende deelnemers voor het scholingsaanbod te werven en de mate waarin deze deelnemers ook daadwerkelijk starten en de scholing afronden. Hierdoor kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de financiële benutting van de subsidieregeling volgen.

Monitor tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van online scholing: Rapportage eerste peiling (PDF | 37 pagina's | 572 kB)