Evaluatie overgang van ggz-cliënten naar de Wet langdurige zorg

Het doel van dit onderzoek is de implementatie van de overheveling van cliënten met een psychische stoornis vanaf 18 jaar naar de Wlz te evalueren op proces en inhoud. En om lessen te trekken uit dit traject die kunnen worden gebruikt voor het traject van de overheveling van jeugdigen met een psychische stoornis naar de Wlz.

Evaluatie overgang van ggz-cliënten naar de Wet langdurige zorg (PDF | 33 pagina's | 397 kB)