Eindrapport Afwegingsmatrix controle-tooling oplossingen bij zelftesten

Om te onderzoeken of zelftesten een goed middel zijn om in te zetten bij testen voor toegang tot sociale evenementen heeft het ministerie van VWS gevraagd om een afwegingsmatrix te ontwerpen voor het beoordelen van de verschillende controle-tooling bij het afnemen van zelftesten door burgers, met het verzoek om, op basis van deskresearch, te komen tot een beoordeling op 5-8 gekozen controle-tooling oplossingen.

Eindrapport Afwegingsmatrix controle-tooling oplossingen bij zelftesten (PDF | 46 pagina's | 3,4 mB)