Vreemdelingen in de Strafrechtketen (VRIS)

Het rapport gaat over de praktijk van informatie-uitwisseling rondom vreemdelingen in de Strafrechtketen (het VRIS-proces). Het bespreekt daarbij de rol en functie van de Ketenprocesbeschrijving VRIS.