Onderzoek inrichting architectuurfunctie GDI

Dit rapport geeft antwoord op de vragen welke architectuurproducten nodig zijn ten behoeve van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), welke organisaties daarbij betrokken moeten worden en hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Onderzoek inrichting architectuurfunctie GDI (PDF | 48 pagina's | 3,6 MB)

Het rapport zal door BZK en de programmeringsraad Logius gebruikt worden bij het uitwerken van de inrichting van de architectuurfunctie van de GDI. De GDI is de set aan afspraken, standaarden en voorzieningen zoals DigiD en MijnOverheid die overheidsorganisaties en dienstverleners met een publieke taak ondersteunt bij de inrichting van hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en waar nodig ook bij hun onderlinge digitale samenwerking.

De onderzoekers onderscheiden 7 architectuurproducten:

 • Architectuurvisie
 • Architectuur governance & werkwijze
 • Enterprise architectuur
 • Domein architectuur
 • Architectuur roadmap
 • Project Start Architectuur
 • Solution architectuur.

De betrokkenheid van partijen is in het rapport uitgewerkt in een RACI model en in de verschillende processen rond architectuurproducten. De (type) partijen die daarbij worden onderscheiden zijn

 • Beleid
 • GDI
 • Aanbieder
 • Afnemer

In dit onderzoek is het beheer- en ontwikkelproces van elk van de architectuurproducten beschreven. De toetsing van een niet- architectuurproduct volgt het proces van het (het bovenliggende) architectuurdocument met de meest directe relatie. De onderzoekers adviseren een Architectuurboard voor de GDI in te richten.