Meerkosten door corona in het sociaal domein - Een prognose van de bij de gemeente gefactureerde meer- en minderkosten in 2021

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van financiële prognoses over de hoogte van de gedeclareerde meer- en minderkosten van gemeenten in het jaar 2021 in het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke opvang 2015) direct voortvloeiend uit de RIVM-maatregelen (1,5 meter, mondkapjesplicht, et cetera).

Meerkosten door corona in het sociaal domein - Een prognose van de bij de gemeente gefactureerde meer- en minderkosten in 2021 (PDF | 42 pagina's | 695 kB)