Ontwerp 8besluit wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

Ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

Het gaat om de volgende wetten:

  • Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid;
  • Verzamelspoedwet  COVID-19;
  • Tweede Verzamelspoedwet COVID-19;
  • Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.