Nationaal Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 presenteert de voortgang van de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen, de voorkeursstrategieën en de programmering en uitvoering van de
noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Nationaal Deltaprogramma 2022 (PDF | 117 pagina's | 27,3 MB)