Op weg naar een effectieve ontzorgingsmarkt

Een onderzoek naar de ontwikkeling van een ontzorgingsmarkt die bijdraagt aan versnelde woningverduurzaming.

Achtergrond bij het rapport

In het Klimaatakkoord staat genoemd dat er ontzorgingsconcepten voor particuliere gebouweigenaren moeten komen. Dit blijkt nog geen sinecure. De markt voor ontzorging staat nog in de kinderschoenen: er is weinig vraag naar ontzorging en het aanbod laat vaak ook te wensen over. De meeste integrale ontzorgers zijn beginnende bedrijven die nog sleutelen aan hun businessmodel, propositie en kwaliteitscriteria. De vraag is wat het Rijk en haar partners kunnen doen om de markt voor ontzorging te stimuleren. Om te voorkomen dat dit op inefficiƫnte wijze gebeurt, is er behoefte aan een overkoepelende visie en strategie. Daarom is een onderzoek uitgezet, met als hoofdvraag: Wat kunnen stakeholders doen op welke momenten, ten behoeve van de ontwikkeling van een effectieve ontzorgingsmarkt?

Belangrijkste resultaten

Uit het onderzoek komen 4 'handelingsperspectieven' naar voren die bijdragen aan effectieve ontzorging:

  • Handelingsperspectief 1: CreĆ«er urgentiebesef en duidelijkheid over de noodzaak en doelstellingen van woningverduurzaming richting bewoner en marktpartijen.
  • Handelingsperspectief 2: Vergroot comfort en capaciteit van gemeenten om beter samen te werken met ontzorgers via de wijkaanpak en individuele benadering.
  • Handelingsperspectief 3: Versterk mogelijkheden voor financiering en besparing als een dienst, ook voor mensen die geen nieuwe schulden willen of kunnen maken.
  • Handelingsperspectief 4: Stimuleer pre-competitieve samenwerking onder ontzorgers.