Verkenning proeftuin Regie op Gegevens

Deze verkenning geeft inzicht in de behoefte aan een proeftuin en wat de verwachtingen zijn van partijen die gebruik willen maken van deze proeftuin. Op basis van dit beeld wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er bestaan voor het inrichten en exploiteren van een dergelijke omgeving, de wenselijkheid hiervan, de haalbaarheid en uitvoerbaarheid.