Monitor Invoering Omgevingswet: Halfjaarrapportage oktober 2021

Dit rapport beschrijft hoe ver de bevoegde gezagen zijn met de voorbereidingen om op 1 juli 2022 aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet te voldoen.

Monitor Invoering Omgevingswet: Halfjaarrapportage oktober 2021 (PDF | 29 pagina's | 704 kB)