Leervertraging door schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs - Deel 2

Deze studie brengt de effecten van de 2 periodes van schoolsluitingen in 2020 en 2021 op de leerresultaten van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in kaart.