Kamerbrief voortgang Nationaal Programma Onderwijs najaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) delen de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs met de Tweede Kamer. Ook melden zij de afhandeling van een aantal moties.

Kamerbrief voortgang Nationaal Programma Onderwijs najaar 2021 (PDF | 16 pagina's | 333 kB)

Bijlagen