Sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden in het PO

Deze factsheet vat de resultaten samen van een onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het basisonderwijs (primair onderwijs, PO) in 2021, en de invloed van inhaal- en ondersteuningsprogramma's hierop.

Sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden in het PO (PDF | 2 pagina's | 212 kB)