Factsheets sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden PO en VO: Technische toelichting

Deze toelichting dient als verantwoording voor de gedane analyses voor de 2 factsheets over het sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) in 2021, en de invloed van inhaal- en ondersteuningsprogramma's hierop.

Factsheets sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden PO en VO: Technische toelichting (PDF | 12 pagina's | 316 kB)