Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

Dit rapport geeft inzicht in de ervaringen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs met het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling 'Extra hulp voor de klas' in het 1e aanvraagtijdvak (16 december 2020 - 24 januari 2021).

Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces (PDF | 48 pagina's | 999 kB)

Subsidieregeling 'Extra hulp voor de klas'

De subsidieregeling 'Extra hulp voor de klas' voorziet in een tegemoetkoming in de kosten die scholen en onderwijsinstellingen moeten maken voor de extra tijdelijke capaciteit, die nodig is om (fysiek) onderwijs tijdens de coronacrisis te kunnen geven.