Eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een vragenlijst die is uitgezet onder scholen over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het rapport gaat onder meer in op de vraag waar scholen leervertragingen constateren en welke interventies daarvoor worden ingezet.

Eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 53 pagina's | 6,5 MB)