Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Dit rapport beschrijft de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs en de plannen die scholen en instellingen hebben gemaakt.

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 35 pagina's | 5,9 MB)