Participatie bij hernieuwbare energie op land

Participatie bij hernieuwbare energie op land. Kwalitatief onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en beleidscontext van participatie bij hernieuwbare energie op land - Eindrapport.

Participatie bij hernieuwbare energie op land (PDF | 37 pagina's | 770 kB)