Participatie Monitor 2021; Hernieuwbare Energie op Land - Resultaten t/m 2020

Rapport 'Participatie Monitor 2021; Hernieuwbare Energie op Land - Resultaten t/m 2020' richt zich op vormen van projectparticipatie, te weten lokaal eigendom en andere vormen van financiële participatie en/of lokale baten in de vorm van een omgevingsfonds, omwonendenregeling of aanbod van lokale stroom.

Participatie Monitor 2021; Hernieuwbare Energie op Land - Resultaten t/m 2020 (PDF | 69 pagina's |1,3 MB)