Verslag expertbijeenkomst Zeggenschap, eigenaarschap en persoonsgegevens

Het verslag van de bijeenkomst op 29 oktober 2021 van een panel van juridische experts om van gedachten te wisselen over de vraag of er mogelijkheden zijn voor het vergroten van de zeggenschap van een individu over de eigen persoonsgegevens.

Verslag expertbijeenkomst Zeggenschap, eigenaarschap en persoonsgegevens (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)