Regeling 'culturele minderheden': verkenning van de alternatieven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een eenvoudiger alternatief voor de zogeheten CUMI-regeling. Via deze regeling kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs extra personele bekostiging krijgen voor leerlingen die tot een culturele minderheid behoren om onderwijsachterstanden te bestrijden.