Regeling 'culturele minderheden': verkenning van de alternatieven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een eenvoudiger alternatief voor de zogeheten CUMI-regeling. Via deze regeling kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs extra personele bekostiging krijgen voor leerlingen die tot een culturele minderheid behoren om onderwijsachterstanden te bestrijden.

Regeling 'culturele minderheden': verkenning van de alternatieven (PDF | 32 pagina's | 859 kB)