Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens)

De regeling gaat over functies die een hoge mate van integriteit vereisen en het weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van politiegegevens.

Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (PDF | 14 pagina's | 442 kB)