Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021

Dit rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar de BOSA (Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties) en de SPUK SPORT (Regeling specifieke uitkering stimulering sport). De evaluatie richt zich op de hoofdvraag hoe het beleid rondom sportaccommodaties, met de BOSA en de SPUK SPORT in het bijzonder, verbeterd kan worden.

Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021 (PDF | 49 pagina's | 1,5 MB)