Jaarplan 2021 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

De uitkomst van een verkenning naar de mogelijkheden om de risicobeoordeling bij de goedkeuring van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren met betrekking tot neurotoxiciteit.

Jaarplan 2021 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030  (PDF | 25 pagina's | 956 kB)

In september 2020 is het Uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 gepubliceerd door tien betrokken organisaties: Agrodis, Artemis, het Ctgb, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, Unie vanWaterschappen en Vewin.