Verkenning vervoersbewegingen en zittingsruimte PI Vught

Het rapport bevat een verkenning naar extra beveiligde zittingsruimte en extra beveiligd vervoer voor de Penitentiaire Inrichting Vught (PI Vught).

Verkenning vervoersbewegingen en zittingsruimte PI Vught (PDF | 31 pagina's | 1,5 MB)