Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

Het evaluatieonderzoek naar de Brede Regeling Combinatiefuncties geeft inzicht in de relatie tussen de bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de regeling enerzijds en de impact van de regeling anderzijds.

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties (PDF | 46 pagina's | 1,3 MB)