Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021

3e rapportage in een reeks van jaarrapporten die verschijnen in functie van de monitoring van het Nationale Sportakkoord – binnen het thema duurzame sportinfrastructuur - en van de Routekaart Verduurzaming Sport.

Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021 (PDF | 108 pagina's | 1,3 MB)