Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

In de rapportage worden de belangrijkste uitkomsten van de uitvraag over zeven thema’s weergegeven : realisatie functies, functieniveaus en salarissen, cofinanciering, taken en sectoren, doelgroepen, doelen en opbrengsten, en btw-compensatie.

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 (PDF | 37 pagina's | 1,5 MB)

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen inzetten die sport of cultuur combineren met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Het doel van deze landelijke regelingen is Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur.