Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Deze resultatenbrochure brengt verslag uit over het monitoringjaar 2020. Dit is het laatste jaar van de 4 jaarlijkse Energie-efficiëntieplan (EEP) periode van 2017 t/m 2020. Het MJA3- en MEE-convenant zijn formeel beëindigd op 31 december 2020.

Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (PDF | 77 pagina's | 5,9 MB) 
 

  • MJA3 = Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3

  • MEE = Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen