Inventarisatie voortgang aanpak loden (drink)waterleidingen

Een onderzoek onder gemeenten waarbij is nagegaan in hoeverre gemeenten het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan aanpak van loden leidingen.

Inventarisatie voortgang aanpak loden (drink)waterleidingen (PDF | 30 pagina's | 951 kB)