Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf 2016 - 2020

Het rapport 'Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf 2016 - 2020' bevat de doorlichting van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de jaren 2016 tot en met 2020. Doelstelling van deze eerste periodieke doorlichting is inzicht geven in het doelmatig en doeltreffendfunctioneren van het RVB in het licht van de Regeling agentschappen.

Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf 2016 - 2020 (PDF | 158 pagina's | 2,2 MB)