Pilot 2 en 3: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - (wereld)erfgoed en defensie

Het doel van het onderzoek is om met de uitwerking van de twee vervolgpilots goed in beeld te krijgen hoe de uitvoering, doorwerking en toezicht nu verloopt als het gaat om nationale belangen en regels op het gebied van erfgoed en defensie.

Pilot 2 en 3: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen  -  (wereld)erfgoed en defensie (PDF | 43 pagina's | 1,6 MB)