Gevoeligheidsanalyse business case aanpak 14 grootschalige woningbouwgebieden

Het doel van de gevoeligheidsanalyse is om de invloed van de keuzes in betaalbaarheid en infrastructuur op de onrendabele top uit de businesscases van de 14 gebieden te laten zien.

Gevoeligheidsanalyse business case aanpak 14 grootschalige woningbouwgebieden (PDF | 16 pagina's | 421 kB)

Het Rijk heeft in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 14 grootschalige woningbouwgebieden benoemd. Deze gebieden zijn een combinatie van te transformeren verouderde bedrijventerreinen, spoorzones, te verdichten stadsdelen en uitleglocaties.