Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT

Overzicht van het aantal ingediende en het aantal gehonoreerde uitzonderingsverzoeken over de periode vanaf de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (WNT) op 1 januari 2013 tot peildatum 15 oktober 2021.

Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken WNT (PDF | 2 pagina's | 123 kB)