Onderzoek Tijdelijke Regeling Slachtoffers Seksueel Geweld

Managementsamenvatting & Summary van het onderzoek naar de ‘tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers van seksueel geweld’ van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Onderzoek Tijdelijke Regeling Slachtoffers Seksueel Geweld (PDF | 151 pagina's | 2,8 kB)