Eindrapport Systeemintegratie wind op zee 2030-2040

Vanwege de ambitie om in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% te reduceren verandert het energiesysteem. Een steeds groter deel van de opgewekte energie zal komen uit hernieuwbare weersafhankelijke bronnen. Wind op zee zal in Nederland een cruciale rol gaan spelen om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. 

Eindrapport Systeemintegratie wind op zee 2030-2040 (PDF | 164 pagina's | 7,6 MB)