Automated OSINT : tools en bronnen voor openbronnenonderzoek - CTIVD nr. 7

Rapport en bijlagen van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over Automated OSINT.

Toezichtsrapport (PDF | 30 pagina's | 4,6 MB)

Summary of report (Engelse samenvatting van het toezichtsrapport) (PDF | 5 pagina's | 2,6 MB)

Toetsingskader (PDF | 18 pagina's | 2,7 MB)

Begrippenlijst (PDF | 7 pagina's | 2,7 MB)