Externe audit DSO-LV deel 1 – Labelling uitgaven beheer en doorontwikkeling

Externe audit naar het labelen van de uitgaven op beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Het onderzoek bestaat uit 2 delen, een basis en een verdiepend deel. Deze rapportage is het 1e deelonderzoek (de basis), dat is uitgevoerd in de periode oktober - december 2021.

Externe audit DSO-LV deel 1 – Labelling uitgaven beheer en doorontwikkeling (PDF | 27 pagina's | 1,2 MB)