Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

Advies waarin samenhangende aanbevelingen worden gedaan voor een andere en betere ordening van het decentraal bestuur in Nederland (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen).

Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur (PDF | 206 pagina's | 1,3 MB)