Handreiking Constitutionele Toetsing

De Handreiking Constitutionele Toetsing is opgesteld door de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Handreiking Constitutionele Toetsing (PDF | 39 pagina's | 814 kB)