GDI-Meerjarenvisie 2022-2026

Visie over de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor de jaren 2022-2026. De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers.

GDI-Meerjarenvisie 2022-2026 (PDF | 43 pagina's | 1,4 MB)