Afschrift brief Maatregelenpakket en afspraken over handhaving 19 januari 2022

Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s van 19 januari 2022. De brief gaat over de mogelijkheden op het gebied van het handhaven van de coronamaatregelen.

Afschrift brief Maatregelenpakket en afspraken over handhaving 19 januari 2022 (PDF | 2 pagina's | 163 kB)