Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Advies wat de vereisten zijn die de actuele jurisprudentie stelt aan de inrichting van het stelsel van toezicht en toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en welke keuzemogelijkheden deze jurisprudentie laat voor de inrichting van een duurzaam stelsel van toezicht en toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Naar een duurzaam en effectief stelsel van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (PDF | 50 pagina's | 1,3 MB)