Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PDF | 158 pagina's | 3,8 MB)