Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Justitie en Veiligheid (PDF | 142 pagina's | 5,3 MB)